Eiendomstransaksjoner

Vårt firma kan bistå i forbindelse med eiendomstransaksjoner. I tilknytning til en overdragelse av fast eiendom vil det kunne oppstå ulike problemstillinger som må avklares før transaksjonen kan gjennomføres.

Aktuelle problemområder:

  • Reguleringsforskrifter
  • Konsesjonsvilkår
  • Tinglysing
  • Husleieforhold
  • Plan- og bygningsloven
  • Utbyggingsavtaler
  • Forkjøpsretter
  • Tomtefeste
  • Odel- og jordskifte
  • «Tilbake