Strafferett

Den som mistenkes for et straffbart forhold bør snarest mulig søke juridisk bistand. Tiltalte kan på ethvert stadium av saken fritt velge forsvarer. I de fleste tilfeller dekkes omkostningene av retten.

Våre kjerneområder:
  • Tyveri og underslag
  • Forsikringsbedrageri
  • Dokumentfalsk
  • Boforringelse
  • Ran og skadeverk
  • Narkotikaforbrytelser
  • Forbrytelser mot person
  • «Tilbake