Shipping

Norge er en sjøfartsnasjon med lange og sterke tradisjoner. Skipsfarten er i høy grad internasjonal. De norske sjørettslige reglene er dermed påvirket av fremmed rett og internasjonalt samarbeid.

Våre kjerneområder:
  • Rederiorganisering
  • Kollisjonsansvar
  • Oljesølansvaret
  • Rederansvaret
  • Befraktningsavtaler
  • Pantespørsmål
  • «Tilbake