Om oss

Advokatfirma Frøynes tilbyr advokattjenester av høy kvalitet. Vi bistår privatpersoner, bedrifter og organisasjoner innenfor våre fagområder. Firmaet drives av advokat Leif Helge Frøynes.

Advokatfirmaets visjon er å tilby full service til sine klienter med tanke på å oppnå et best mulig resultat. Våre klienter har krav på effektiv og rasjonell bistand der unødvendig tidsbruk unngås.

Risikoen for tap i en rettslig tvist vil også bli vurdert i lys av det resultat som kan oppnås ved dom. Som klient hos oss vil en få løpende orientering om hvorledes saken til enhver tid står.

I samråd med klienten vil vi ta de nødvendige skritt for å komme fram til det resultat som er maksimalt oppnåelig i den enkelte sak.

Firmaet er underlagt gjeldende regler for god advokatskikk, utarbeidet av representantskapet i Advokatforeningen, jf. advokatforskriften § 12. Reglene er langt på vei harmonisert med regler som Den Europeiske Advokatorganisasjonen (CCBE) vedtok i 1988.


Advokatforeningen Norges Juristforbund Juristenes Utdanningssenter

ADVOKATFIRMA FRØYNES MNA - MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
Tollbugata 6, 6002 Ålesund. Telefon: 21 38 73 25. Faks: 21 38 73 26. Mobil: 97 10 58 16. E-post: office@froynes.no