Advokatmekling

Advokatmegling er tvisteløsning utenfor domstolsapparatet. En advokatmekler er en advokat som har gjennomgått meklingsopplæring og fått sin meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen. Megleren skal være nøytral og representer således ingen av partene.

Noen meklingsområder:
  • Nabotvister
  • Næringsliv
  • Reklamasjoner
  • Leietvister
  • Sameieforhold
  • Skifteoppgjør
  • «Tilbake