IT-rett

Den teknologiske utviklingen har gått svært raskt de seneste årene. Både ved kjøp og salg av programvare og IT-tjenester kan det oppstå juridiske problemstillinger. Publisering av materiale på internett kan også føre til at personvernet eller opphavsretten blir krenket.

Våre kjerneområder:
  • Forhandlinger
  • Spesialkontrakter
  • Domenespørsmål
  • Opphavsrett
  • Open Source
  • Personvern
  • E-handel
  • «Tilbake