Insolvens og restrukturering

De fleste bedrifter har behov for ekstern bistand i forbindelse med insolvens og finansiell restrukturering. Både juridisk og økonomisk kompetanse er nødvendig for å kunne sikre videre drift i en restruktureringssituasjon.

Våre kjerneområder:
  • Restrukturering
  • Gjeldsforhandlinger
  • Gjeldsordninger
  • Kreditoravtaler
  • Statusrapporter
  • «Tilbake