Generasjonsskifte

Ved et generasjonsskifte kan det oppstå flere juridiske problemstillinger. Det er viktig at skifte gjennomføres på en betryggende måte for å unngå konflikter i ettertid. God dialog mellom partene er av sentral betydning.

Våre kjerneområder:
  • Eiendomstransaksjoner
  • Salg av virksomheter
  • Kontraktsreguleringer
  • Testamente m/avtale
  • Skifteplanlegging
  • Fordeling og økonomi
  • «Tilbake