Offentlig forvaltning

Det er ikke alltid våre forvaltningsorganer fatter en riktig beslutning. Den som blir rammet av et forvaltningsvedtak en er uenig i bør søke juridisk bistand for å få utformet en klage innenfor klagefristen.

Våre kjerneområder:
  • Forvaltningsklager
  • Konsesjoner
  • Offentlige tjenester
  • Utlendingssaker
  • Trygdespørsmål
  • «Tilbake