Forretningsjuss

Det stilles strenge krav til etablering og drift av selskaper i Norge. For den forretningsdrivende er det derfor viktig å søke kompetent økonomisk og juridisk bistand for å sikre og utvikle virksomheten.

Våre kjerneområder:
  • Kontraktsforhandlinger
  • Spesialkontrakter
  • Stiftelse av selskap
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Skatteplanlegging
  • Konfliktløsning
  • Styrearbeid
  • «Tilbake