Erstatningsrett

Krav om erstatning kan oppstå både ved tingsskader og personskader. Det er viktig med juridisk bistand på et tidlig stadium for å sikre sine juridiske og økonomiske rettigheter.

Våre kjerneområder:
  • Personskadesaker
  • Mènerstatning
  • Oppreisning
  • Tingsskader
  • Produktansvar
  • Arbeidsgiveransvar
  • «Tilbake