Fast eiendoms rettsforhold

Innenfor området fast eiendom kan det oppstå en rekke problemer av juridisk art. Vårt firma har lang erfaring med å bistå klienter i tvistesaker knyttet til fast eiendom. Juridisk bistand er viktig så snart det oppstår en tvistesituasjon.

Våre kjerneområder:
  • Rettighetsspørsmål
  • Nabotvister
  • Plan- og bygning
  • Jordskiftesaker
  • Reklamasjoner
  • Kontraktsforhold
  • Sameieforhold
  • «Tilbake