Arverett, familierett og skifterett

I forbindelse med arv, skifte og samlivsbrudd kan det oppstå et uheldig konfliktnivå. Det er viktig å søke profesjonell bistand i tide slik at en om mulig kan komme fram til en utenrettslig løsning.

Våre kjerneområder:
  • Arveplanlegging
  • Testament
  • Dødsboskifte
  • Ektepakt
  • Samboerkontrakt
  • Samlivsbrudd
  • «Tilbake