Arbeidsliv

Vårt firma tar sikte på å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å sikre juridiske- og økonomiske rettigheter i ulike arbeidslivsituasjoner.

Begge parter har den felles målsetning om at arbeidsplassen skal være et trivelig sted. Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning både for de ansattes kompetanseutvikling og bedriftens økonomiske utvikling.

Våre kjerneområder:
  • Instrukser og avtaler
  • Restrukturering
  • Nedbemanning
  • Konfliktløsning/mekling
  • Bonusordninger
  • Pensjonsordninger
  • «Tilbake